logo

TDCC - rozměry nábojů a nábojových komor pro ruční palné zbraně

Program TDCC je určen pro práci s rozměrovými tabulkami nábojů a nábojových komor skupin I až IX. Obsahuje všechny údaje z tabulek vydaných mezinárodní organizací C.I.P. (Mezinárodní stálá komise pro zkoušení ručních palných zbraní a munice) a navíc synonyma názvů ráží. Pomocí tohoto programu bylo zpracováno poslední vydání ČSN 39 5020 Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie.

Základní funkce programu:

Program je zpracován v prostředí DOS, ale je přizpůsoben pro práci ve všech verzích Windows a s libovolným procesorem. Pracuje zcela samostatně a nevyžaduje podporu jiných programů. Má minimální nároky na paměť a na výkon počítače a rovněž zabírá zanedbatelné místo na disku. Tiskne jen na laserové tiskárny. Rozšíření tisku na inkoustové tiskárny a aktualizace databáze jsou plánovány na druhé čtvrtletí 2007.

TDCC.EXE - základní údaje

30-06 Spring

TDCC.EXE - náboj

Podrobněji je práce s programem popsána v souboru TDCC-Návod.doc.

« COMPDESIGN Poslední aktualizace: