logo

Program pro výpočet a výrobu vaček pro automaty Škoda/MAS

Program je určen pro výpočet tvaru vaček a ke zpracování podkladů pro seřízení stroje a pro výrobu vaček. Je určen pro všechny soustružnické automaty Škoda/MAS počínaje nejstarším modelem A12 a konče modelem A52 Optimat. S jeho pomocí lze rychle a přesně stanovit časový průběh jednotlivých operací, zpracovat veškerou dokumentaci pro seřízení stroje a vygenerovat DXF data nebo NC program pro vyrobení vaček. Optimalizace časového průběhu a návaznosti jednotlivých operací umožňuje omezit ztrátové časy (neproduktivní dílky) na technologicky nutné minimum.

První verze programu, určená pro počítače PC, vznikla v roce 1990 ve spolupráci s pracovníky výrobce automatů Kovosvit Písek. Byla zpracována pro operační systém DOS a vyvíjela se až do verze 2.9. V roce 2004 vznikla zcela nová verze pro operační systém Windows. V současné době už existuje verze 4.1.

Charakteristické rysy nového programu:

Ukázka optimalizace pracovního postupu

Práce s programem je jednoduchá a intuitivní. V úvodní fázi se vkládají všechny parametry pro každou vačku samostatně. Následuje tzv. optimalizace, při které se v přehledném grafu (závislost poloměru vaček na čase - viz obrázek) posouvají jednotlivé vačky tak, aby měly pro svou práci dostatek času a místa a aby přitom výsledný čas celého cyklu byl co nejkratší. Pak už následuje jen tisk podkladů pro seřízení stroje a zápis dat (DXF nebo NC) pro výrobu vaček. Program je přizpůsoben i pro výpočet vaček přídavných přístrojů.

 

Podrobněji je práce s programem popsána v souboru Popis programu VačkyMAS.doc nebo v souboru VačkyMAS-Návod.doc. Orientační výpočet návratnosti investice do programu pro výpočet a výrobu vaček je v souboru Výpočet návratnosti.doc.

« COMPDESIGN Poslední aktualizace: