logo

Program pro výpočet a výrobu vaček pro dlouhotočné automaty

Program je určen pro výpočet tvaru vaček a ke zpracování podkladů pro seřízení stroje a pro výrobu vaček pro dlouhotočné soustružnické automaty AD4, AD6, AD6A, AD12, AD16, AD25, ruské M06A a M10B a polské AWA 16 a 25. S jeho pomocí lze rychle a přesně stanovit časový průběh jednotlivých operací, zpracovat veškerou dokumentaci pro seřízení stroje a vygenerovat DXF data pro vyrobení vaček. Optimalizace časového průběhu a návaznosti jednotlivých operací umožňuje omezit ztrátové časy (neproduktivní dílky) na technologicky nutné minimum.

Program vzniknul v roce 2004 a dále se vyvíjí. Na požadavek zákazníka může být snadno a rychle rozšířen o další modely strojů (Tornos atd.). Je zpracován v prostředí Windows, verze není rozhodující.

Charakteristické rysy programu:

Ukázka optimalizace pracovního postupu

Práce s programem je jednoduchá a intuitivní. V úvodní fázi se vkládají všechny parametry pro každou vačku samostatně. Následuje tzv. Optimalizace, při které se v přehledném grafu (závislost poloměru vaček na čase - viz obrázek) posouvají jednotlivé vačky tak, aby měly pro svou práci dostatek času a místa a aby přitom výsledný čas celého cyklu byl co nejkratší. Pak už následuje jen tisk podkladů pro seřízení stroje a zápis dat DXF pro výrobu vaček. Program je přizpůsoben i pro výpočet vaček přídavného přístroje.

 

Podrobněji je práce s programem je popsána v souboru
Popis programu VačkyAD.doc nebo v souboru VačkyAD-Návod.doc.
Orientační výpočet návratnosti investice do programu pro výpočet a výrobu vaček je v souboru Výpočet návratnosti.doc.

« COMPDESIGN Poslední aktualizace: